MultiPurpose Personální služby & poradenství

Vedení společnosti

Mgr. Ing. Jan Kuba

Jednatel společnosti & psycholog

Your Solution jsem zakládal s myšlenkou kultivovat trh personálních služeb důrazem na odbornost konzultantů. Kvalifikovaných poradců s potřebnými kompetencemi, adekvátním vzděláním a bohatými zkušenostmi není na našem trhu mnoho. Rozhodl jsem se to změnit.

Mgr. Marie Součková

Jednatelka společnosti & psycholožka

Psychologie a personální práce jsou mojí vášní. Těší mě, že se každodenně mohu podílet na tom, aby byl pracovní entuziasmus přítomen i v životech klientů Your Solution. Dobře fungující pracovní týmy, organizace využívající potenciál kvalitních pracovníků a lidé, kteří úspěšně budují své kariéry – to vše jsou důvody k radosti na všech stranách.

Interní tým

Mgr. Lenka Maruniaková

Psycholožka & konzultantka

Věnuji se práci s týmy. Zabývám se vztahy, emocemi a interakcemi ve skupině. Vyhodnocuji jejich průběh a pomáhám nalézt způsoby k jejich efektivnějšímu fungování.

Mgr. Viera Kratkoczka

Psycholožka & konzultantka

Posuzuji profesní předpoklady lidí a jejich soulad s požadavky pracovní pozice. Dle psychologického profilu doporučuji další postup práce s účastníky výběrových řízení.

Bc. Igor Kubíček, MBA

Konzultant inovací

Zabývám se zaváděním inovativních prvků a řešení ve firmách, a to především v oblastech lidských zdrojů, transferu nových dovedností a projektového řízení.

Bc. Lukáš Paleček, MSc.

Metodik online vzdělávání

Zabývám se inovativními výukovými metodami v online prostředí. Zajišťuji obsah, metodiku a evaluaci vzdělávacích programů, které využívají různých forem interakce.

Lektoři a konzultanti

Dále s námi spolupracuje více než dvacet kvalifikovaných lektorů a zkušených odborníků, kteří zajišťují řešení pro firmy v těchto oblastech:

 • psychologie v obchodní činnosti, obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti a leadership
 • genderová problematika v personální práci, rovné příležitosti na pracovišti
 • psychologie v marketingové komunikaci a reklamě
 • psychologie v oblasti PR a utváření image firmy
 • vnitrofiremní hodnoticí nástroje (sociometrie, 360° zpětná vazba aj.)
 • motivace zaměstnanců
 • vnitrofiremní komunikace
 • organizační změna
 • poradenství pro začínající podnikatele (business plan, právní, ekonomické, finanční a účetní poradenství)
 • Jsme tým odborníků, pro které je kvalitně odvedená práce a spokojení zákazníci na prvním místě.

  Go to top of page