MultiPurpose Personální služby & poradenství

Assessment centrum

... skutečná tvář uchazečů!

Assessment centrum je nejspolehlivější metodou personálního výběru. Praktické modelové situace, případové studie a kombinace dalších metod umožňují zjistit, jak uchazeči fungují v různých pracovních podmínkách. Psychologové vyhodnotí jejich chování a doporučí nejvhodnější uchazeče. Assessment centrum přináší minimalizaci rizika špatného rozhodnutí a maximální jistotu výběru správných lidí na správná místa.

Více podrobností o assessment centru

Komu se toto řešení hodí?

Těm, kdo vybírají z více kandidátů, zejména na obchodní, vedoucí či asistentské pozice. Těm, komu nestačí slova, ale sází na činy.

Co mi toto řešení přinese?

Důkladné prověření kompetencí a osobnostních charakteristik účastníků při řešení praktických úkolů. Objektivní a přesné srovnání uchazečů.

Kdy se toto řešení vyplatí?

Když chcete mít jistotu výběru nejvhodnějšího člověka nemůžete si dovolit „sáhnout vedle“. Když víte, že chyba by vás vyšla draho.

Výběrové interview

... jen slova nestačí!

Rozhovor s uchazeči může být plný prázdných frází, které jen velmi málo odpovídají skutečným schopnostech. Přitom přijetí pracovníka znamená náklady a v sázce je kvalita i jméno firmy. Proto sbíráme důkazy o schopnostech a dovednostech. Jako psychologové dokážeme z rozhovoru získat mnohem víc a dát vám jistotu. Umíme pokládat správné otázky, odhalit kritická místa a ověřit, jaká je skutečnost.

Více podrobností o výběrových pohovorech

Komu se toto řešení hodí?

Těm, kdo chtějí získat odbornou interpretaci chování a odpovědí uchazečů o jakékoliv pracovní pozice. Kdo se chce dostat pod povrch.

Co mi toto řešení přinese?

Důkazy o reálných charakteristikách a motivaci uchazečů. Odlišení skutečnosti od stylizace a snahy „udělat dojem“. Důkladné poznání.

Kdy se toto řešení vyplatí?

Když máte méně uchazečů a chcete mít jistotu správně vedeného rozhovoru a správného úsudku dle relevantních, podložených informací.

Go to top of page