MultiPurpose Personální služby & poradenství

Proč využít development centrum?

Development centrum je velmi účinnou metodou rozvoje pracovníků. Je postaveno na principech assessment centra. Zjištění aktuální úrovně kompetencí účastníků a jejich rezerv je výchozím bodem k okamžité práci na dosažení vyšší úrovně. Účast v DC je spjata s praktickým učením se novým dovednostem. Kromě toho DC slouží jako odrazový můstek pro stanovení individuálního či týmového rozvojového plánu a jeho plnění. Díky interaktivnímu průběhu, praktickému obsahu a komplexní zpětné vazbě, je DC také atraktivní formou rozvoje pro účastníky. DC je oblíbenou a motivující formou odměny zaměstnanců.

Proč DC s Your Solution?

Psychologické vzdělání a praxe našich hodnotitelů jsou zárukou kvalitního obsahu i výstupu DC. Jako psychologové dovedeme adekvátně vyhodnotit chování, rozpoznat silné stránky i rezervy. Rozumíme principům učení dospělých a víme, co funguje. Koučujícím přístupem vedeme účastníky k posunu směrem ke stanoveným cílům již v průběhu DC. Zpětnou vazbu podáváme způsobem, který posiluje motivaci k dalšímu rozvoji. Kromě ústní zpětné vazby zpracováváme podrobné výstupní zprávy pro pracovníky i management.

Zajímá vás, kam až se vaši pracovníci mohou posunout a čeho dosáhnout?

Kontaktujte nás!

Odbornost

Naši zkušení psychologové vědí nejenom co a jak, ale hlavně proč. Proto naše flexibilní a fungující řešení uspokojují i náročné klienty.

Spolehlivost

Ve všech oblastech naší spolupráce se můžete 100% spolehnout, že splníme vše, co jsme slíbili. Stejně spolehlivé je i naše poradenství.

Efektivita

Přizpůsobíme se vašim potřebám. Pracujeme rychle a efektivně. Jsme k dispozici, když nás potřebujete, a navíc šetříme vaše zdroje.

Komfort

S našimi službami získáte veškerý komfort. Zajistíme vše potřebné po odborné, tak i organizační stránce. Svých cílů tak dosáhnete snáze.

Výhody našeho development centra oproti alternativám

 • Jedinečné know-how

  Díky tomu, že se designování a realizaci DC věnujeme profesionálně, neustále rozvíjíme své "know-how". Díky zkušenostem z širokého spektra organizací s rozdílným postavením na trhu, strukturou i firemní kulturou, dovedeme nalézt vhodné řešení právě pro vás. Neuplatňujeme "šablonovitý" přístup.

 • Propracované kompetence

  Máme zkušenosti s posuzováním úrovně různých typů kompetencí - přesně víme, na co se zaměřit a neuniknou nám ani důležité detaily. Dovedeme pracovat s odlišnou výchozí úrovní kompetencí u různých pracovníků. Respektujeme individuální potřeby.

 • Objektivní hodnocení

  Zajišťujeme vnější, nezaujatý pohled, a tedy větší objektivitu.

 • Úspora firemních nákladů

  Šetříme čas personalistům i manažerům a v důsledku toho i finanční prostředky firmy.

 • Důraz na sebereflexi učastníků

  Vedeme účastníky ke kvalitní (sebe)reflexi svých výkonů. Dovedeme účastníky DC motivovat k dalšímu rozvoji a tím zvýšit užitek z DC pro jedince, týmy i celou společnost.

 • Uplatnění poznatků z DC v praxi

  DC designujeme tak, abychom zajistili maximální využití zkušeností z DC v každodenní praxi.

 • Hodnotící zprávy, které mají smysl

  Ve zprávách o účastnících AC zachytíme vše podstatné. Písemný výstup tak získáte pohodlně a rychle. V našich zprávách uvádíme jen podložené informace, nesnažíme se o "věštění z koule". Vyjadřujeme se o relevantních kompetencích a konkrétně. Vyhýbáme se obecným a vágním formulacím.

 • Rovný přístup, spravedlivé hodnocení

  Přítomnost externích profesionálních hodnotitelů podporuje vnímanou spravedlnost účastníky DC. Množství hodnotitelů také eliminuje zkreslení a stereotypy, kterých se lidé při hodnocení dopouští.

Go to top of page