YourSolution Personální služby & poradenství

Development centra

Objevujeme i skrytý potenciál!

Development centrum je nejspolehlivější metodou pro identifikaci potenciálu a rezerv pracovníků. Modelové situace, interakce s druhými lidmi i samostatné úkoly, umožňují spolehlivě zjistit schopnosti a dovednosti, silné i slabé stránky účastníků. Ověříme, jak by účastníci zvládali nové pracovní požadavky a doporučíme, na čem a jak pracovat. Nastavíme rozvojový plán na míru.

Více podrobností o development centru

Komu se toto řešení hodí?

Těm, kdo chtějí získat objektivní posouzení úrovně kompetencí pracovníků a objevit prostor pro zlepšení. Kdo pokládají rozvoj za investici.

Co mi toto řešení přinese?

Podrobné písemné profily kompetencí účastníků a ústní zpětnou vazbu s konkrétními doporučeními pro rozvoj. Tipy pro další práci s účastníky.

Kdy se toto řešení vyplatí?

Když chcete přesně zjistit aktuální stav a získat jistotu správně zacíleného rozvoje pracovníků umožňujícího kariérně růst.

Školení a kurzy soft-skills

Prakticky, koncepčně a efektivně!

Rozvíjíme dovednosti pro práci s lidmi – zejména pro manažerské, vedoucí a obchodní pozice. Pořádáme kurzy personální práce. Stavíme zvlášť na interaktivní formě a praktickém osvojování dovedností. Obsah a vedení kurzů stavíme na psychologických principech učení. Zajišťujeme maximální přenos nově získaných kompetencí do praxe, což se odráží v pracovní výkonnosti.

Více podrobností o školení a kurzech

Komu se toto řešení hodí?

Těm, kdo chtějí plně využít potenciálu svých pracovníků, odstranit limitující rezervy a zvýšit jejich výkonnost. Kdo preferují praktický trénink.

Co mi toto řešení přinese?

Efektivněji pracující lidi, kteří budou nejen vědět „proč“, ale také budou umět „jak“ dosahovat žádoucích výsledků. Zvýšení výkonnosti.

Kdy se toto řešení vyplatí?

Když chcete mít jistotu, že investice do rozvoje a zvýšení výkonnosti lidí se skutečně projeví. Když na úspěch nechcete čekat déle, než je nutné.

Rozvoj pracovních týmů

Aby to v týmu klapalo...

Vytváříme stabilní a spolehlivě pracující týmy. Analyzujeme interakce, vztahy a týmové role. Zjišťujeme bariéry využití potenciálu všech členů. Systematicky vedeme tým k vyjasnění si odpovědností, efektivní organizaci a dělbě práce a zlepšení komunikace. Učíme pracovníky, jak efektivně řešit problémy v týmu a dosahovat společných cílů. Pracujeme s jednotlivci, celou skupinou i leadery.

Více podrobností o rozvojových programech

Komu se toto řešení hodí?

Těm, kdo chtějí využít synergického efektu spolupráce lidí s rozdílnými schopnostmi a vlastnostmi a eliminovat „procesní ztráty“.

Co mi toto řešení přinese?

Spokojený tým, který dosahuje lepších výsledků, než by odpovídalo součtu výsledků jeho samostatně pracujících členů. Úspěšný tým.

Kdy se toto řešení vyplatí?

Když chcete vybudovat nový tým nebo vyřešit problémy ve stávajícím týmu tak, abyste dosáhli svých cílů. Když chcete naplnit vizi růstu.

Go to top of page