MultiPurpose Personální služby & poradenství

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika slouží k poznání výkonových a osobnostních charakteristik pracovníka. Zjištění silných stránek a rezerv má význam pro rozhodnutí o personálním rozvoji i výběru. Slouží k identifikaci silných stránek, které je vhodné dále posilovat. Smyslem je také odhalit rezervy, které jsou limitující pro žádoucí výkon práce. Zaměřujeme se na charakteristiky důležité vzhledem k pracovní činnosti, podmínkám a organizační kultuře. Diagnostika výkonnosti a osobnosti je základem pro stanovení individuálního rozvojového plánu. Umožňuje také srovnávat pracovníky mezi sebou a zajistit, aby se pracovníci účastnili těch rozvojových programů, které skutečně potřebují. Psychodiagnostika umožňuje v krátkém čase a s nízkými náklady nalézt hlubší souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami pracovníků a jejich výkonem. Teprve na základě přesného poznání lze efektivně pracovat na zlepšení.


Zjišťujeme motivaci a přístup k práci, schopnost zvládání stresu a emocí, míru svědomitosti, schopnost udržovat vztahy s druhými lidmi (zákazníci, tým), sebedůvěru a další vlastnosti. Zaměřujeme se také na míru sebereflexe, která je klíčová pro rozvoj. Poznání osobnosti je důležité také pro personální výběr, kdy lze zjistit shodu a rozdílnost s ostatními pracovníky a posoudit jejich kompatibilitu.

Zjišťujeme schopnost logického usuzování, rychlost rozhodování, pečlivost práce s daty, kreativitu a pružnost myšlení, schopnost soustředění a udržení pozornosti, způsob a kvalitu práce pod časovým tlakem a další. Výkony projevené při testování lze srovnat s výsledky v praxi a nalézt faktory, které ovlivňují, jak úspěšně se potenciál pracovníka projevuje. Testy mohou být součástí assessment i development centra.

Komplexní posouzení za pomoci osobní i výkonové psychodiagnostiky, modelových situací a interview. Development centrum slouží jako odrazový můstek pro stanovení individuálního či týmového rozvojového plánu a jeho plnění. Díky interaktivnímu průběhu, praktickému obsahu a komplexní zpětné vazbě, je DC také atraktivní formou rozvoje pro účastníky. DC je oblíbenou a motivující formou odměny zaměstnanců.Zajímá vás, jak efektivně využít diagnostiku při výběru i rozvoji vašich pracovníků?

Kontaktujte nás!

Proč psychodiagnostiku s Your Solution?

Psychologické vzdělání a praxe našich odborníků jsou zárukou správně zacílené diagnostiky, zajištění potřebných podmínek pro testování a spolehlivé interpretace výsledků. Psychodiagnostiku vnímáme jako komplexní proces, který má přidanou hodnotu díky psychologickému know-how. Sdělením výsledků u nás diagnostika nekončí, ale začíná – jako psychologové dovedeme z výsledků odvodit správné závěry pro práci s lidmi, což je z hlediska užitku klíčové.

Odbornost

Naši zkušení psychologové vědí nejenom co a jak, ale hlavně proč. Proto naše flexibilní a fungující řešení uspokojují i náročné klienty.

Spolehlivost

Ve všech oblastech naší spolupráce se můžete 100% spolehnout, že splníme vše, co jsme slíbili. Stejně spolehlivé je i naše poradenství.

Efektivita

Přizpůsobíme se vašim potřebám. Pracujeme rychle a efektivně. Jsme k dispozici, když nás potřebujete, a navíc šetříme vaše zdroje.

Komfort

S našimi službami získáte veškerý komfort. Zajistíme vše potřebné po odborné, tak i organizační stránce. Svých cílů tak dosáhnete snáze.

Výhody naší diagnostiky oproti alternativám

 • Pracujeme s psychologickými metodami

  Užíváme metody dostupné pouze psychologům - mnohaletým empirickým výzkumem je ověřeno, že měří přesně to, co měřit mají. Na rozdíl od jiných často používaných testů nejsou vytvořeny „na koleni“ a ani výsledky nejsou interpretovány „od oka“. Kvalitní metody jsou v rukách našich odborníků zárukou spolehlivých výsledků.

 • Mnohaleté zkušenosti a možnost srovnání

  Díky normám sestaveným na tisících testovaných osobách určíme, jak je na tom pracovník ve srovnání s ostatními lidmi z relevantní kategorie. Ať se jedná o člověka z řad čerstvých absolventů či pracovníky v top managementu.

 • Dodržujeme etické standardy

  Naše psychodiagnostika odpovídá etickým standardům psychologického testování. To začíná už tím, že u nás s psychodiagnostickými metodami pracují jen psychologové, kteří k tomu mají potřebné kompetence.

 • Klademe důraz na interpretaci

  Přidaná hodnota psychologa nespočívá v zadání a vyhodnocení testu, ale ve smysluplném vysvětlení výsledků. Našim klientům poskytujeme maximum praktických doporučení. Klademe maximální důraz na to, aby psychodiagnostika měla smysl a využití.

 • Cenová dostupnost

  V našem portfoliu máme kromě komplexních diagnostických nástrojů také jednodušší a méně časově náročné metody. Díky tomu vždy nalezneme kombinaci vyhovující vašim finančním možnostem.

 • Online i offline testování

  Disponujeme moderními online nástroji i klasickými metodami "tužka & papír", u kterých je psycholog v osobním kontaktu s klientem. Konkrétní nástroj vybereme přesně podle vašich potřeb.

 • Individuální i skupinové testování

  Naše metody umožňují individuální i skupinovou administraci. Můžeme otestovat jednoho pracovníka stejně jako celý pracovní tým. Záleží jen na vaší zakázce.

 • Pracujeme v souvislostech

  Aby měla psychodiagnostika přínos, musí být zasazena do širšího kontextu práce s lidmi. V nás máte partnera, na kterého se můžete spolehnout v nastavení dalších kroků. Zpracováváme rozvojové plány, nastavujeme adaptační procesy s novými pracovníky, navrhujeme tréninky a školení, zajišťujeme koučování aj.

Go to top of page