MultiPurpose Personální služby & poradenství

Proč využít výběrové interview?

Výběrové interview je základní metodou pro adekvátní posouzení pracovních předpokladů uchazeče. Slouží k poznání profesní minulosti, současných očekávání a budoucích plánů. Lze z něj vytěžit nepostradatelné informace o pracovní motivaci a výkonnosti. Z chování během rozhovoru lze usuzovat na vybrané kompetence a psychické charakteristiky uchazečů. Je časově úspornou metodou pro výběr z úzkého okruhu kandidátů. Mezi jeho výhody patří také nižší finanční náklady na realizaci a menší požadavky na personální zajištění (například ve srovnání s AC). Rozhovor také může předcházet assessment centru nebo být jeho součástí.

Proč výběrové interview s Your Solution?

Psychologické vzdělání a praxe našich hodnotitelů jsou zárukou odborně a kvalitně odvedené práce. Struktura rozhovoru je přizpůsobena na míru potřebám organizace a obsazované pracovní pozice. Obsah jde za hranici klasických "pohovorových otázek". Soustředíme na faktické důkazy o deklarovaných schopnostech a dovednostech uchazečů. Rozhovor je obohacen o modelové situace, v nichž jsou uchazeči postaveni do role, ve které musejí interagovat podobně jako by tomu bylo na dané pracovní pozici. Jde například o situaci obchodního jednání, konflikt s nadřízeným aj.

Umíme vytěžit klíčové informace pro správné personální rozhodnutí. Zaměstnavateli šetříme čas i peníze spojené s nevhodným výběrem.

Chcete z rozhovorů s uchazeči vytěžit maximum a přitom nezatížit firmu dalšími náklady?

Kontaktujte nás!

Odbornost

Naši zkušení psychologové vědí nejenom co a jak, ale hlavně proč. Proto naše flexibilní a fungující řešení uspokojují i náročné klienty.

Spolehlivost

Ve všech oblastech naší spolupráce se můžete 100% spolehnout, že splníme vše, co jsme slíbili. Stejně spolehlivé je i naše poradenství.

Efektivita

Přizpůsobíme se vašim potřebám. Pracujeme rychle a efektivně. Jsme k dispozici, když nás potřebujete, a navíc šetříme vaše zdroje.

Komfort

S našimi službami získáte veškerý komfort. Zajistíme vše potřebné po odborné, tak i organizační stránce. Svých cílů tak dosáhnete snáze.

Výhody našeho interview oproti alternativám

 • My prověříme - vy si vyberete

  Umožňujeme přítomným personalistům a manažerům věnovat maximální pozornost sledování uchazečů bez nutnosti zabývat se vedením interview a současně záznamu.

 • Interpretace zdánlivých "maličkostí"

  Jako psychologové dovedeme interpretovat i drobné nuance v relevantních projevech uchazečů. Umíme zachytit i nenápadné rozpory ve výpovědích uchazečů i v reálném chování.

 • Využití modelových situací a simulací

  Naši konzultanti mají bohaté zkušenosti z assessment center a jsou schopni precizně vyhodnocovat chování uchazečů v modelových situacích. Nebojíme se modelové situace používat i v rámci intervia.

 • Objektivita - odhalíme stylizaci

  Užíváme postupy, které minimalizují rizika spojená se stylizací uchazečů. Známe tzv. "komunikační hry" a nenecháme se v rozhovoru s uchazeči "obehrát". Zároveň zajišťujeme vnější, objektivní posouzení předpokladů uchazečů. Také uchazeči je tato forma vnímána jako spravedlivější a objektivnější.

 • Flexibilní průběh rozhovoru

  Důkladně se zajímáme o to, jaké kompetence jsou pro výkon dané práce klíčové. Tomu přizpůsobujeme průběh interview. Nepostupujeme šablonovitě.

 • Víme CO i JAK zjistit

  Víme nejen, co zjistit, ale také jakým způsobem to zjistit. Klademe otázky a zadáváme instrukce tak, že předcházíme zkreslení odpovědí ze strany uchazečů.

 • Zjistíme za stejný čas více

  Vidíme "za roh" - dovedeme usuzovat na příčiny jednání a reakcí uchazečů, nezůstáváme na úrovni projevů a dojmů z nich. Za stejný čas tak vytěžíme mnohem více informací, které jsou stěžejní pro vaše rozhodování.

 • Už žádné stereotypy

  Oprošťujeme se od zažitých stereotypů, které způsobují zkratkovité a nepřesné vnímání charakteristik uchazečů. Respektujeme princip rovných příležitostí.

Go to top of page